Informatie

praktijk in je lijf

“Geschenk
Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen en aangeraakt.
Het grootste geschenk
dat ik kan geven is,
de ander te zien
te horen, te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd.”

Uit: Menselijke contacten – Virginia Satir

Tarief en vergoeding

Het tarief voor een sessie is €85,-. Een sessie duurt 75 minuten.

Als je een aanvullende zorgverzekering hebt, kun je in aanmerking komen voor een vergoeding. Kijk hier hoe dit is voor jouw zorgverzekeraar.

Mocht je inkomen zodanig zijn dat dit te veel is, is een gereduceerd tarief bespreekbaar met een minimum van €70,-.


Afspraken annuleren

Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Een afspraak verzetten of afzeggen, kan telefonisch of per e-mail. Afspraken die te laat worden gewijzigd of afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheid

Alles wat in de sessiekamer besproken en gedeeld wordt, valt onder beroepsgeheim. Dit geldt ook voor de verslagen die ik maak van iedere sessie. Dit alles is strikt vertrouwelijk Zie hiervoor mijn Privacyverklaring. Mocht een derde partij deze toch willen inzien, kan dit alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou hierin.

Lees hier mijn Privacyverklaring.


Klachten

Ben je ontevreden of heb je een klacht? Blijf er niet mee zitten, ik wil graag horen wat er op je hart ligt. In een gesprek komen we wellicht tot een oplossing. Mocht dit niet lukken kan je je richten tot de beroepsorganisatie SBLP (klacht).

praktijk in je lijf

Inspiratie

Video over wat lichaamsgerichte therapie is.

Links

leven in je lijf
praktijk in je lijf margit lammers
sblp stichting beroepsorganisatie lichaamsgerichte psychotherapie
sblp stichting beroepsorganisatie lichaamsgerichte psychotherapie
waardevoel haptotherapie